Новини от индустрията

Как да поддържаме лагерите на сухата суха гребла

2021-07-14

Изисквания за поддържане на лагерите насушилни с кухи остриета

Валът насушилня с кухи остриетаноси пълния товар на отрицателната машина, така че доброто смазване има голяма връзка с живота на лагера. Това влияе пряко върху живота и скоростта на работа на машината. Следователно инжектираното смазочно масло трябва да е чисто и уплътнението трябва да е добро.

1. Новоинсталираните гуми за колела са склонни към разхлабване и трябва да се проверяват често.

2. Pay attention to whether each part of the сушилня с кухи остриетаworks normally.

3. Обърнете внимание, за да проверите степента на износване на носимите части насушилня с кухи остриета, и обърнете внимание да смените износените части по всяко време.

4. Ако въртящото зъбно колело работи, ако има звук от удар, спрете и незабавно го проверете и отстранете.

5. If the bearing oil temperature of the сушилня с кухи остриетаrises, stop the machine immediately and check the cause to eliminate it.

6. On the plane of the bottom frame of the movable device, dust and other things should be removed to prevent the movable bearing from moving on the bottom frame when the сушилня с кухи остриетаencounters unbreakable materials, which may cause serious accidents.

Hollow Paddle Dryer