Новини от индустрията

Фактори, влияещи върху ефективността на сушилнята за утайки

2021-07-12

Тази статия представя факторите, които влияят върху ефективността насушилни за утайки.

1. Качество на смесените листа

Когато смесителните листа в сушилнята за утайки се унищожат, това сериозно ще навреди на ефективността на утайката. Тъй като няма смесителни листа, утайката от гребната сушилня не може да бъде преместена и ако не може да бъде преместена, утайката ще бъде Не може да се комбинира с топлината, така че не може да изсъхне бързо, което намалява ефективност на работа.

2. Чести грешки насешоар за утайки

Когато сушилнята има общи дефекти и вътрешните водни пари не могат да бъдат отстранени, времето за сушене ще се увеличи, или водната пара ще бъде усвоена и абсорбирана отново от вътрешните материали, което ще увеличи времето за изсъхване, така че трябва да е като цяло процес на сушене. Проверете дали компонентите на сушилнята за утайки са нормални.

3. Съотношение на скоростта на въртене на сушилнята

За да се ускори движението на сухи материали до входа и изхода, някои клиенти регулират много ниско съотношението на скоростта на машините и оборудването, но това ще намали честотата на изхвърлянето на утайката в сушилнята, което прави контакта между утайката и топлият въздух са много трудни. Материалът не е лесен за непрекъснато движение напред -назад в барабана, което означава, че утайката ще се изгони бързо, така че капацитетът за съхранение на материала е твърде нисък, а материалът и топлият въздух ще се докоснат при условие на динамична и статични данни. Общата площ е намалена. Това намалява ефективността на работа насешоар за утайки.

Sludge Paddle Dryer