Новини от индустрията

Предимства на сушилнята за утайки

2021-07-12

Предимства насешоар за утайкипри сушене на утайки

1. Дизайнът на вала, лопатките и цевта на сушилнята за утайки е компактен и ефективен. Пазарният дял на вътрешното пространство е нисък, а валът и лопатките могат да провеждат топлина. Общата площ на обемната топлопроводима сушилна машина на сушилнята е голяма. , Изсушете по -бързо;

2. Валът се върти с еднаква скорост, суровините се смесват равномерно, диапазонът на сухота е равномерен, а разпределението на частиците на материала е равномерно;

3. Качеството на сушилнята за горещи материали може да се използва многократно;

4. TheСушилня за утайкиплан, според регулирането на съотношението на скоростта, стъпките и времето за сушене, действителният ефект от сушенето на утайката може да се регулира, за да се получи крайното съдържание на влага в различния план за сушилня с остриета;

5. Theсешоар за утайкиима висока топлинна ефективност;

6. Фитнес упражненията със сухи частици имат силна периодичност и по -малко увреждане на компонентите. Това е машина и оборудване, подходящо за сушене на утайки.

Сушилня за утайки