Новини от индустрията

Характеристики на спрей сушилня

2021-07-08

Характеристики насушилня със спрей:

1. Прахообразните продукти могат да бъдат получени директно от течни суровини. Най-общо казано, размерът на частиците D50 при високоскоростно центробежно сушене чрез пулверизиране е в диапазона 60-125 µm, а размерът на частиците D50 при сушене под налягане е в диапазона 125-250 µm.

2. Времето за сушене е много кратко.

3. Температурата на капчиците по време на процеса на сушене не е висока, което има малко термично въздействие върху продукта и не е склонна към дефекти като промени в протеините, витамини, загуба на активни съставки и окисление. Качеството на чувствителните към топлина материали, организми и лекарства може основно да бъде близко до вакуумния сух стандарт.

4. Продуктът основно поддържа сферична форма, подобна на капчицата, с добра диспергираност, течливост и разтворимост.

5. Промяната на съдържанието на вода в течните суровини или условията на сушене чрез пулверизиране и т.н., може да регулира остатъчната влага, размера на частиците, обемната плътност и т.н. в продукта в определен диапазон. Производственият процес е опростен, а контролът и управлението са много удобни.


Spray Dryer