ЧЗВ

Въпрос 8: Можем ли да предоставим услуги за аксесоари за дълго време?

2021-05-21
A8: Ще създаваме файлове за клиенти и ще предоставяме дългосрочни аксесоарни услуги.