ЧЗВ

В7: Мога ли да взема материала за теста?

2021-05-21
A7: Нашата компания има прототип работилница, която може да предостави тестови услуги за клиентите. Трябва обаче да се информират характеристиките на материала.